top of page

D ispositif of H ome S and P colarisation students rimo- A rrivants

(DASPA)

De mai bine de 12 ani , școala noastră are o clasă „gateway” pentru primirea copiilor care sosesc dintr-o țară străină și nu vorbesc franceza.

Această clasă are ca obiective:

În plus, trebuie să știți mai multe despre asta.

  • pentru a asigura primirea , orientarea și integrarea optimă a elevilor în sistemul de învățământ.

  • ofere un sprijin academic și pedagogic adecvat pentru rezolvarea dificultăților legate de limba școlară și cultura școlară.

  • să ofere o etapă de școlarizare intermediară și de durată limitată înainte de școlarizare într-o clasă de nivel.

În plus, trebuie să știți mai multe despre asta.

Profesorii noștri au o vastă experiență în primirea copiilor care nu vorbesc franceza. Dacă este necesar, mai mulți profesori sunt multilingvi și vorbesc, de asemenea, spaniolă, portugheză, turcă, siriană, marocană, engleză, italiană ...

În plus, trebuie să știți mai multe despre asta.

Dacă părinții nu vorbesc franceza, copiii „traducători” ne ajută în serviciul administrativ sau în clasă în poloneză, română, spaniolă, portugheză, turcă, siriană, marocană, engleză, italiană, ...

În plus, trebuie să știți mai multe despre asta.

O rețea de părinți care vorbesc alte limbi îi ajută și pe noii părinți.

polyglotte.png

Bruxelles. Un melting pot frumos.

Un eseu de vizualizare a datelor care explorează Bruxelles-ul și locuitorii săi.

bottom of page